Авторське право

Реєстрація об’єктів авторських прав не є обов’язкової, однак рекомендується з метою забезпечення доказової бази у випадку можливих конфліктів. Комп’ютерні програми й бази даних можуть реєструватися в Державній службі інтелектуальної власності України фахівцями бюро “Оцалюк та Партнери”.

Наш патентні повірені і юристи надають послуги в галузі охорони авторських прав, ведуть судові справи в судах різної юрисдикції, захищаючи авторські права. Ми допомагаємо реєструвати й захищати авторські права у різних галузях творчої діяльності.

Нашими клієнтами є діячі мистецтв, художники, виконавці, теле- і радіокомпанії, газети й журнали, а також провідні IT компанії.

 • Дружнє середовище

  Ми завжди щиро раді бачити Вас і завжди готові Вам допомогти.

 • Проекти під ключ

  Ми допоможемо Вам сформулювати Вашу ідею, надамо їй логічне завершення, оформимо і захистимо її. У нас Ви знайдете підтримку і розуміння.

 • Підтримка

  Ви ніколи не залишитесь без уваги. Ми завжди знайдемо для Вас час.

 

Авторське право

Авторське право є інститутом цивільного права і ключовою галуззю права інтеллектуальної власності; воно призначене захищати зовнішню форму вираження об’єкта (твір, малюнок, збірник, фотографія та інше), тобто їхнє «матеріальне втілення». Авторське право не може використовуватись для захисту абстрактних ідей, концепцій, фактів, стилів та технік, що можуть бути використані у творі.

Авторське право історично виникло внаслідок потреби захистити права авторів літературних творів та творів мистецтва; нині Авторське право поширюється фактично на будь-які результати творчої діяльності, включаючи компьютерні програми, бази даних, фільми, фотографії, скульптури, архітектурні проекти, рекламні проспекти, карти і технічні креслення.

Авторські права — це набір суб’єктивних виключних прав, які дозволяють авторам літературних, мистецьких та наукових творів отримати соціальні блага від результатів своєї творчої діяльності.

Комплекс авторських прав

Основним положенням авторського права є монопольне право автора на оприлюднення твору – дію, завдяки якій твір уперше стає доступним для публіки. За життя автора ніхто, крім самого автора, не вправі вирішувати, чи буде випущено у світ його твір, а якщо буде, то коли і яким чином.

В основі систематизації комплексу прав, які охоплюється поняттям «авторське право», лежить їхній поділ на майнові та немайнові права. Ці два види прав відрізняються один від одного тим, що майнові права автор може передати третій особі, а немайнові права автора є його невід’ємними правами — і тому не можуть бути передані будь-кому іншому. Строк тривалості немайнових прав не обмежується, строк тривалості майнових прав встановлюється міжнародними договорами та національним законодавством.

Немайнові авторські права

В Україні немайнові авторські права можуть належати виключно фізичній особі. До немайнових прав належать права:

 • бути визнаним автором твору (право авторства);
 • дозволяти або забороняти використання твору під справжнім ім’ям автора, псевдонімом або без зазначення імені, тобто анонімно (право на ім’я);
 • дозволяти або забороняти оприлюднення твору у будь-якій формі включно із правом відкликати твір у будь-який момент до оприлюднення (право на оприлюднення);
 • захищати твір, включно із його назвою від будь-якого викривлення, що може нанести шкоду честі та гідності автора (право на захист репутації).

Майнові авторські права

До цього виду прав належать права дозволяти та забороняти:

 • відтворювати твір (право на відтворення);
 • поширювати екземпляри твору будь-яким способом (право на поширення);
 • імпортувати екземпляри твору у цілях розповсюдження (право на імпорт);
 • здійснювати публічну демонстрацію або виконання твору (право на публічну демонстрацію або публічне виконання);
 • публічно сповіщати твір для загального доступу шляхом передання у ефір або по кабелю чи за допомогою інших аналогічних засобів або таким чином, що будь-яка особа може мати до нього доступ в інтерактивному режимі із будь-якого місця у будь-який час на власний вибір (право на публічне сповіщення);
 • перекладати твір (право на переклад);
 • дописувати, домальовувати, аранжувати або іншим способом переробляти твір (право на переробку).

Строк дії авторського права

Відповідно, до українського законодавства авторське право діє протягом усього життя автора й 70 років після його смерті. Якщо твір оприлюднено анонімно або під псевдонімом, який не прямо асоціюється з конкретною людиною й не є загально відомим, то авторське право діє лише протягом 70 років після оприлюднення твору. Якщо твір був створений у співавторстві, авторське право діє протягом життя його авторів і 70 років після смерті останнього з них.

Після завершення строку дії авторське право на твір переходять до суспільного надбання. Це означає, що будь-хто може їх вільно використовувати без виплати авторської винагороди нащадкам автора.

Об’єкти авторського права

Список об’єктів авторського права:

 • літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
 • виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
 • комп’ютерні програми;
 • бази даних;
 • музичні твори з текстом і без тексту;
 • драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
 • аудіовізуальні твори;
 • твори образотворчого мистецтва;
 • твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
 • фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;
 • твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо;
 • ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
 • сценічні обробки літературних творів і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;
 • похідні твори;
 • збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;
 • тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;
 • інші твори.

Об’єкти, що «не є об’єктом авторського права»:

а) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації;

б) твори народної творчості (фольклор);

в) видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;

г) державні символи України, державні нагороди; символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій;

д) грошові знаки;

е) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).

Для чого реєструвати авторські права?

 • Щоб розпоряджатися своїми авторськими правами.
 • Щоб укласти авторський договір передачі або делегування прав, потрібно мати на руках підтвердження прав автора – свідоцтво про реєстрацію авторських прав.
 • Щоб доказати авторство на той чи інший об‘єкт права при порушенні права.
 • Для захисту авторських прав дуже важливим є дата реєстрації авторських прав, оскільки в Україні діє презумпція авторства – особа, що першою зареєструвала авторські права, вважається автором твору, якщо не буде доведено протилежне.

Документи та відомості, необхідні для подачі заявки на реєстрацію авторського права

 1. Примірник твору для реєстрації;
 2. Анотація у випадку компьютерної програми;
 3. Інформація про автора та власника майнових прав, якщо твір було створено на замовлення;
 4. Договір між роботодавцем та рабітником;
 5. Довіреність на ведення справ, підписану всіма заявниками із зазначенням імені та посади особи, що підписали її. Нотаріальне засвідчення або легалізація довіреності не потрібна.

Строки отримання свідоцтва про реєстрацію авторського права
Строк отримання свідоцтва про реєстрацію авторського права складає від 2 до 3 місяців.

Вартість реєстрації авторських прав

№ пп Назва дії Офіційний збір, грн. Вартість послуг, грн.
1. Підготовка та подання заявки на реєстрацію авторських прав

– для фізичних осіб

– для юридичних осіб

 

 

63,75

187

 1000

 

Наша робота – захист Ваших ідей