Промислові зразки

Промисловий зразок це результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання, що характеризується будь-яким новим видом форми, конфігурації, кольору чи сукупності цих елементів у продукті, що створює естетичне враження.

В Україні промислові зразки, що відповідають такій ознаці як новизна, можуть отримувати правову охорону у вигляді патенту на промисловий зразок.

Патент на промисловий зразок видається за результатами формальної експертизи строком на 10 років, але цей строк може бути подовжений ще на 5 років за клопотанням заявника.

Класифікація промислових зразків

Плоскі – містять двовимірну композицію, наприклад: текстури тканин , настільні дитячі ігри, зображення на одязі, тощо;

Об’ємні – являють собою композицію, в основу якої покладена об’ємно-просторова структура, наприклад: зовнішній вигляд меблів, упакування, коробки, пляшки, сільськогосподарської машини, мотоцикла, автомобіля, люстри, тощо. Тобто, будь-якого виробу, що має оригінальний зовнішній вигляд.

Промислові зразки як засоби індивідуалізації

Залежно від його первинного призначення, промисловий зразок може розглядатися і як засіб індивідуалізації і як результат винахідницької та раціоналізаторської роботи. В Україні у якості промислового зразка може бути зареєстрована звичайна упаковка товару.

Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Патент України на промисловий зразок є охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом – Державною службою інтелектуальної власності.

Право на одержання патенту має автор та інші особи, які набули право на промисловий зразок за договором чи законом.

Обсяг правової охорони, яка надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Державного реєстру патентів України на промислові зразки, і засвідчується патентом з наведеною в ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Об’єкт промислового зразка

Об’єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу й призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Правова охорона надається промисловому зразку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі та відповідає умові патентоспроможності.
Умовою патентоспроможності промислового зразка є новизна.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Права власника патенту України на промисловий зразок

Патент надає його власнику виключне право:

  • використовувати промисловий зразок за своїм розсудом і давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору;
  • передавати право власності на промисловий зразок іншій особі;
  • забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу.

Незаконне використання промислового зразка, привласнення авторства на нього або інше умисне порушення права на цей об’єкт, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі є кримінально караним.

Документи та відомості, необхідні для подачі заявки на промисловий зразок

  1. Опис промислового зразка;
  2. Комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета або малюнка), які дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу;
  3. Наіменування заявника(ів) та адреса реєстрації;
  4. ПІБ та адреса реєстрації автора(ов);
  5. Довіреність на ведення справ, підписану всіма заявниками із зазначенням імені та посади особи, що підписали її. Нотаріальне засвідчення або легалізація довіреності не потрібна.
  6. У разі необхідності, документи зазначені в пунктах 1 – 2 підготують співробітники нашого бюро.

Строки отримання патенту на промисловий зразок
Строк отримання патенту на промисловий зразок складає від 7 до 9 місяців, але при бажанні заявника і нагальній потребі, наприклад, при виході об‘єкта патентування на ринок, цей строк можна скоротити до 2-3 місяців.

Вартість одержання патенту на промисловий зразок

№ пп Назва дії Офіційний збір, грн.* Вартість послуг, грн.
1. Підготовка і подання заявки на промисловий зразок 800 2000
- додатково за кожний варіант з другого по десятий 100 200
- додатково за кожний варіант понад десятий 350 100
2. За публікацію про видачу патенту на промисловий зразок, за кожний вигляд промислового зразка в ч/б зображенні 150 -
- додатково за публікацію в кольоровому зображенні 100 -
3. Прискорена експертиза 480 500
4. Ведення діловодства і отримання патенту 17 200

 

*У разі, коли заявником і автором промислового зразка є одна і та ж фізична особа, більшість офіційних зборів сплачуються у розмірі 5% встановленого розміру.

У разі, коли заявником промислового зразка є неприбуткова організація, більшість офіційних зборів сплачуються у розмірі 10% встановленого розміру.

Ми завжди готові допомогти нашим клієнтам